تفاوت بین گاو و گوساله:

  • گوشت گاو سفت تر و تیره تر از گوساله، چربی بیشتر و بافت گوشتش نرم و لطیف تر می باشد.
  • گوساله یعنی گاوی که زایمان نکرده= گاو جوان اصطلاح کاسبی میشه جنگه یا جوونه

 

تفاوت بین ماده گاو و گوساله نر جوان:

  • گوشت گوساله نر رنگ روشن تر و چربی سفیدرنگی داره درصورتی که ماده گاو چربی زرد رنگی دارد.