درباره شرکت بازرگانی سپیدا

۱۵ سال پیش ما یک استارتاپ کوچک بودیم، بدون سرمایه، پشتوانه مالی، نیروی انسانی و … اما امروز به لطف خدا در تمامی عرصه‌های تخصصی کسب و کار خودمان توانسته‌ایم پرچمدار باشیم. رمز موفقیت آژانس خلاقیت وبسیما در این سال‌ها را می توان در این شش عبارت خلاصه نمود.

  • صداقت با مشتریان و کارمندان
  • نظم سازمانی و ایجاد رویه‌های استاندارد
  • حس مالکیت و تعلق خاطر در همه پروژه‌ها
  • سرسختی و پشتکار بالا
  • وسواس در حصول نتایج عالی
  • درک اهمیت خلاقیت به عنوان یک مزیت رقابتی