بازرگانی سپید

این متن یک قرارداد حقوقی بین شما به عنوان کاربر و بازرگانی سپید برای استفاده از سایت مذکور می‌باشد.

  1. مالکیت معنوی: تمام عناصر موجود در این وب‌سایت، از جمله اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به بازرگانی سپید است و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی بدون اجازه کتبی از صاحب عناصر مذکور در سایت بازرگانی سپید، اجازه کپی کردن، توزیع کردن، نشر مجدد، دانلود کردن، نمایش دادن، ارسال کردن یا انتقال دادن آن‌ها را ندارد.

  2. شرایط استفاده از خدمات سایت: با پذیرش عضویت شما در سایت بازرگانی سپید، شما به عنوان کاربر متعهد به رعایت تمامی شرایط و مقررات سایت می‌شوید. شما متعهد می‌شوید که این قوانین را رعایت کرده و به آن‌ها احترام بگذارید.